Kan een BHV-er het geleerde toepassen in zijn praktijk?

BHV-ers hebben wel de papieren maar weten het geleerde niet toe te passen in de praktijk

Deze week alweer een bedrijf welke al 15 jaar de BHV leden goed heeft opgeleid. Wanneer ik vraag of we de interne procedure een keer kunnen testen geeft men niet thuis. Steeds meer bedrijven hebben de papieren in orde maar kunnen de BHV-ers niet snel bereiken. Men heeft geen pieper, telefoon of er over nagedacht hoe we in de praktijk de BHV organisatie snel kunnen inzetten. Zou het een idee zijn om een BHV-team keurmerk uit te geven voor de BHV organisaties die een bewezen functionerend team hebben. Nu zien we bij de bedrijven die een dergelijk keurmerk afgeven dat dit lang niet altijd een toetsing in de praktijk betreft.
Ik streef al jaren naar toetsing en training binnen het eigen bedrijf, met eigen middelen op de eigen risico’s maar krijg op de één of andere manier geen respons. Zou men bang zijn voor de resultaten?