Blussen of ontruimen in de zorg?

Tijdens het oefenen met het personeel van een grote zorginstelling zien we velen primair gaan blussen en secundair de bewoners ontruimen. Wanneer we de cursisten vragen hoe lang ze nodig hebben om een client uit bed in het volgende compartiment te krijgen komt men uit op minimaal 2 minuten per client.

Landelijk zien we steeds minder zorgverleners op steeds meer bewoners. Met name de avond en nacht zijn de meest kwetsbare uren. Hierin zijn beperkingen maar zeker ook mogelijkheden.

Door de cursisten kennis te laten maken met echte rook ervaart men direkt de beperkingen. Uiteraard is een snelle verkenning noodzakelijk. Is er echter wel iets aan de hand dan is een snelle en gedegen alarmering en daarna het welzijn van de clienten primair noodzakelijk. Blussen is alleen effectief wanneer men een klein brandje met bijvoorbeeld water uit een bloemenvaas kan blussen. Ook in dat geval is het welzijn van de client het belangrijkst.

BHV opleiders, stop met de zgn. “vermaak” trainingen. Train het zorgpersoneel op de beperkingen en mogelijkheden in de avond en nachturen. Alle brandjes groter dan een prullenbak lekker laten branden en de cursist tools geven om de clienten snel en doeltreffend te ontruimen. Wat doet rook met een mens en wat kan men doen om rookverspreiding te voorkomen.

Misschien moeten we wel concluderen dat we met zo’n klein aantal personeelsleden in de avond en nachturen kiezen voor ontruimen en niet voor blussen.