Monthly Archives: februari 2017

Dat had u kunnen voorzien

Had u dit kunnen voorzien?

Een veel gestelde vraag tijdens onderzoek naar een ongeval op de werkplek.

Onze wetgeving gaat er van uit dat u uw zaakjes keurig geregeld heeft. U bent immers voldoende voorbereid op de risico’s binnen uw bedrijf. U beschikt over voldoende BHV-ers en deze zijn opgeleid op de risico’s binnen maar ook buiten uw muren. Over het algemeen zal men u daar achteraf op toetsen.

Velen sturen enkele medewerkers jaarlijks naar een opleider om het bedrijfshulpverlening certificaat tijdig te verlengen. Wanneer men deze training heeft bijgewoond is men weer up-to date en voldoen we weer aan de wettelijke eisen.

Wat hebben uw BHV-ers daadwerkelijk geleerd. Heeft men een algemeen programma gevolgd of heeft u als werkgever invloed gehad op het lesprogramma.

Wanneer ik aan cursisten vraag of men het naar de zin heeft gehad roept men veelal “ja”. Als ik ze vraag of ze het geleerde kunnen toepassen in hun eigen praktijk is het antwoord meestal heel anders.

U als werkgever bepaald het opleidingsprofiel van uw werknemer. Deze komen veelal uit uw RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Hierin staat beschreven wat er bij u kan gebeuren, hoe u voorkomt dat dat gebeurt en tot slot hoe u dit gaat oplossen als het u toch overkomt.

Dit maakt u verantwoordelijk voor de inhoud van het opleidingsprogramma. U vertelt de opleider wat er behandeld dient te worden en bent daar eindverantwoordelijk voor. De opleider is slechts uitvoerend. Dit maakt het noodzakelijk dat er in het BHV certificaat de behandelde competenties vermeld dienen te worden.

U geeft de opleider aan welke brandblussers u bezit en welke verwondingen kunnen optreden. Vanzelfsprekend dienen er jaarlijks zaken als reanimeren aan de orde te komen.

Wanneer uw bedrijfshulpverlener terugkomt van de opleiding weet hij/zij het geleerde toe te passen in de eigen praktijk, er is geoefend met de bij uw in het bedrijf aanwezige zijnde middelen en men is weer bijgeschoold op de actuele ontwikkelingen en inzichten in de markt.Voor de één vanzelfsprekend, voor de ander een openbaring.

Steeds meer bedrijven trainen niet meer op locatie maar oefenen binnen het eigen bedrijf. De instructeur komt naar u toe en geeft een maatwerk training. Effectiever, goedkoper en minder tijdrovend. U hoeft immers zaken die u niet nodig heeft niet te trainen.

BHV wordt maatwerk. Dit betekent dat een nieuwe medewerker met een geldig BHV diploma alsnog bijgeschoold moet worden op uw risico’s. U heeft immers een andere procedure en misschien wel specifieke gevaren die uw medewerker (nog) niet beheerst.

Zo kan het zijn dat het ene bedrijf aan een paar uurtjes opleiding voldoende heeft en het andere breder gaat trainen.

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dit vrijwaart een werknemer niet om achterover te leunen. Een werknemer kan iets ervaren als een risico terwijl zijn leidinggevende dat anders ziet. De wisselwerking tussen werkgever en werknemer maakt een risico inzichtelijk en uiteindelijk beheersbaar.

Dat had u immers kunnen voorzien.

 

Arjan de Kleijn

Trendwatcher in BHV

Eigenaar van Hulten Bedrijfsopleidingen in Hulten

Hulten BHV.nl